ΦΑΛΗΡΟ (47)
010-001.jpg
010-001 ΦΑΛΗΡΟ - ΕΞΕΔΡΑ 1907
010-002.jpg
010-002 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1907
010-003.jpg
010-003 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 1907
010-004.jpg
010-004 ΦΑΛΗΡΟ 1908
010-005.jpg
010-005 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1907
010-006.jpg
010-006 ΦΑΛΗΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 1907
010-007.jpg
010-007 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΑΚΤΑΙΟΝ” 1907
010-008.jpg
010-008 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1937
010-009.jpg
010-009 ΦΑΛΗΡΟ 1904
010-010.jpg
010-010 ΦΑΛΗΡΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΚΑΡΛΤΟΝ” 1955
010-011.jpg
010-011 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΑΡΑΛΙΑ 1934
010-012.jpg
010-012 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1937
010-014.jpg
010-014 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΕΞΕΔΡΑ 1910
010-015.jpg
010-015 ΦΑΛΗΡΟ - ΠΛΑΤΕΙΑ - ΘΕΑΤΡΟ 1908
010-016.jpg
010-016 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1924
010-019.jpg
010-019 ΦΑΛΗΡΟ 1907
010-020.jpg
010-020 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΑΡΑΛΙΑ 1950
010-021.jpg
010-021 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΑΡΑΛΙΑ 1930
010-022.jpg
010-022 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1907
010-023.jpg
010-023 ΦΑΛΗΡΟ 1917
010-024.jpg
010-024 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΑΡΑΛΙΑ 1955
010-025.jpg
010-025 NEO ΦΑΛΗΡΟ 1904
010-028.jpg
010-028 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 1904
010-029.jpg
010-029 NEO ΦΑΛΗΡΟ 1950
010-030.jpg
010-030 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - Η ΓΕΦΥΡΑ 1910
010-033.jpg
010-033 ΦΑΛΗΡΟ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 1907
010-034.jpg
010-034 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - Η ΕΞΕΔΡΑ 1930
010-035.jpg
010-035 NEO ΦΑΛΗΡΟ 1930
010-037.jpg
010-037 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΟΔΟΣ ΠΡΩΤΕΩΣ 1907
010-038.jpg
010-038 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΑΡΑΛΙΑ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ 1930
010-039.jpg
010-039 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1936
010-040.jpg
010-040 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1907
010-041.jpg
010-041 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1907
010-042.jpg
010-042 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΑΡΑΛΙΑ 1917
010-043.jpg
010-043 ΦΑΛΗΡΟ - ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 1960
010-044.jpg
010-044 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 1917
010-045.jpg
010-045 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΑΡΑΛΙΑ 1950
010-046.jpg
010-046 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΚΑΡΛΤΟΝ” 1930
010-047.jpg
010-047 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΛΑΤΕΙΑ 1935
010-048.jpg
010-048 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΕΞΕΔΡΑ 1935
010-049.jpg
010-049 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΑΚΤΑΙΟΝ” 1907
010-050.jpg
010-050 ΦΑΛΗΡΟ 1904
010-051.jpg
010-051 ΦΑΛΗΡΟ - ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 1964
010-052.jpg
010-052 ΦΑΛΗΡΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΧΑΡΤΗΣ
010-053.jpg
010-053 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 1930
010-054.jpg
010-054 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 'ΦΑΛΗΡΟΝ' 1930
010-055.jpg
010-055 ΦΑΛΗΡΟ 1961