ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (22)
032-001.jpg
032-001 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ - ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1930
032-002.jpg
032-002 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1904
032-003.jpg
032-003 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1904
032-004.jpg
032-004 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ - ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1937
032-005.jpg
032-005 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 'ΑΡΝΗ' 1950
032-006.jpg
032-006 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 1950
032-007.jpg
032-007 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΟ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ 1947
032-008.jpg
032-008 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΦΑΝΑΡΙ 1904
032-009.jpg
032-009 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 'ΚΙΕΡΙΟΝ' 1930
032-010.jpg
032-010 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΜΝΗΜΕΙΟ Γ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 1937
032-011.jpg
032-011 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΟΠ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 1907
032-012.jpg
032-012 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 1907
032-013.jpg
032-013 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΕΚΚΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 1950
032-014.jpg
032-014 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 1950
032-015.jpg
032-015 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 1950
032-016.jpg
032-016 ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΧΑΡΤΗΣ
032-017.jpg
032-017 ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΑΦΑΝΟΥΣΑΙΩΝ 1910
032-018.jpg
032-018 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΟΠ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 1907
032-021.jpg
032-021
032-022.jpg
032-022 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1950
032-023.jpg
032-023 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1950
032-024.jpg
032-024 ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΟΔΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΡΝΗ 1954