ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (97)
067-001.jpg
067-001 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 1950
067-002.jpg
067-002 ΝΕΟΣ ΜΥΣΤΡΑΣ - ΑΓΟΡΑ 1910
067-003.jpg
067-003 ΛΑΚΩΝΙΑ - ΒΑΤΙΚΑ 1925
067-004.jpg
067-004 ΓΥΘΕΙΟ - ΛΙΜΑΝΙ 1935
067-005.jpg
067-005 ΜΑΝΗ - ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙΩΝ 1917
067-006.jpg
067-006 ΓΥΘΕΙΟ - ΚΡΑΝΑΗ 1917
067-007.jpg
067-007 ΓΥΘΕΙΟ 1930
067-008.jpg
067-008 ΓΥΘΕΙΟ - ΚΡΑΝΑΗ 1912
067-009.jpg
067-009 ΝΕΟ ΟΙΤΥΛΟ - ΤΣΙΠΑ 1950
067-010.jpg
067-010 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1906
067-011.jpg
067-011 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ 1950
067-012.jpg
067-012 ΜΥΣΤΡΑΣ - ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΣ 1935
067-013.jpg
067-013 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 1914
067-014.jpg
067-014 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΦΡΟΥΡΙΟ 1937
067-015.jpg
067-015 ΜΥΣΤΡΑΣ 1950
067-017.jpg
067-017 ΓΥΘΕΙΟ - ΚΡΑΝΑΗ 1920
067-018.jpg
067-018 ΓΥΘΕΙΟ - ΛΙΜΑΝΙ 1930
067-019.jpg
067-019 ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1906
067-020.jpg
067-020 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑ 1937
067-021.jpg
067-021 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ 1936
067-022.jpg
067-022 ΑΕΡΟΠΟΛΗ - ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1950
067-023.jpg
067-023 ΓΥΘΕΙΟ 1950
067-024.jpg
067-024 ΜΥΣΤΡΑΣ - ΑΦΕΝΤΙΚΟ - ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 1950
067-025.jpg
067-025 ΜΥΣΤΡΑΣ - ΠΑΛΑΤΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ 1950
067-026.jpg
067-026 ΚΥΠΑΡΡΙΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1950
067-028.jpg
067-028 ΓΥΘΕΙΟ - ΛΙΜΑΝΙ - ΑΠΟΒΑΘΡΑ 1947
067-029.jpg
067-029 ΜΥΣΤΡΑΣ 1950
067-031.jpg
067-031 ΜΥΣΤΡΑΣ 1917
067-032.jpg
067-032 ΓΥΘΕΙΟ - ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 1912
067-033.jpg
067-033 ΓΥΘΕΙΟ - ΚΡΑΝΑΗ 1950
067-034.jpg
067-034 ΛΑΧΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1955
067-035.jpg
067-035 ΜΥΣΤΡΑΣ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1920
067-036.jpg
067-036 ΛΑΧΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1955
067-037.jpg
067-037 ΓΥΘΕΙΟ 1950
067-041.jpg
067-041 ΓΥΘΕΙΟ 1950
067-042.jpg
067-042 ΓΥΘΕΙΟ - ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ 1950
067-043.jpg
067-043 ΜΑΝΗ - ΚΟΙΤΑ 1950
067-044.jpg
067-044 ΜΑΝΗ - ΧΡΥΣΑΦΑ 1950
067-045.jpg
067-045 ΝΕΟ ΟΙΤΥΛΟ - ΤΣΙΠΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΑΙΩΝ 1955
067-048.jpg
067-048 ΓΥΘΕΙΟ -ΚΡΑΝΑΗ 1950
067-049.jpg
067-049 ΟΙΤΥΛΟ-ΣΩΤΗΡΑΣ 1970
067-050.jpg
067-050 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 1970
067-052.jpg
067-052 ΚΟΥΝΟΣ 1970
067-053.jpg
067-053 ΝΟΜΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ 1970
067-054.jpg
067-054 ΚΟYΝΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ 1970
067-055.jpg
067-055 ΜΑΝΗ - ΝΟΜΙΑ 1970
067-056.jpg
067-056 ΜΑΝΗ - ΑΛΙΚΑ 1970
067-057.jpg
067-057 ΜΑΝΗ - ΒΑΘΕΙΑ 1970
067-058.jpg
067-058 ΜΑΝΗ - ΘΑΛΑΜΑΙ 1970
067-059.jpg
067-059 ΜΑΝΗ - ΜΕΛΙΤΙΝΗ 1970
067-060.jpg
067-060 ΜΑΝΗ - ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΝ 1970
067-062.jpg
067-062 ΜΑΝΗ - ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1970
067-063.jpg
067-063 ΜΑΝΗ - ΧΑΡΑΞ 1970
067-064.jpg
067-064 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 1950
067-065.jpg
067-065 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 1960
067-066.jpg
067-066 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 1955
067-067.jpg
067-067 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ 1970
067-073.jpg
067-073 ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ 1910
067-074.jpg
067-074 ΓΥΘΕΙΟ - ΑΡΧ ΘΕΑΤΡΟ 1950
067-075.jpg
067-075 ΓΥΘΕΙΟ - ΗΡΩΟΝ 1950
067-076.jpg
067-076 ΜΑΝΗ - ΜΕΖΑΠΟΣ 1970
067-077.jpg
067-077 ΜΑΝΗ - ΑΕΡΟΠΟΛΗ - ΠΥΡΓΟΣ ΜΠΑΡΕΛΑΚΟΥ 1970
067-079.jpg
067-079 ΜΑΝΗ - ΒΑΘΕΙΑ - ΠΥΡΓΟΙ 1970
067-080.jpg
067-080
067-081.jpg
067-081 ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ 1936
067-082.jpg
067-082 ΜΑΝΙΑΤΕΣ 1870
067-083.jpg
067-083 ΜΑΝΙΑΤΕΣ 1870
067-084.jpg
067-084 ΛΑΚΩΝΙΑ - ΤΑΫΓΕΤΟΣ 1958
067-085.jpg
067-085 ΜΥΣΤΡΑΣ 1958
067-086.jpg
067-086 ΜΑΝΗ - ΚΟΤΡΩΝΑΣ 1950
067-087.jpg
067-087 ΜΑΝΗ - ΒΑΘΕΙΑ 1965
067-088.jpg
067-088 ΜΑΝΗ - ΒΑΘΕΙΑ 1965
067-090.jpg
067-090 ΤΡΥΠΗ 1923
067-091.jpg
067-091
067-092.jpg
067-092 ΜΑΝΗ -ΚΟΙΤΑ 1966
067-093.jpg
067-093 ΓΥΘΕΙΟ - ΚΡΑΝΑΗ 1970
067-094.jpg
067-094 ΓΥΘΕΙΟ - ΚΡΑΝΑΗ 1970
067-095.jpg
067-095 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 23-7-1821
067-096.jpg
067-096 ΜΥΣΤΡΑΣ 1919
067-097.jpg
067-097 ΜΑΝΗ-ΚΟΙΤΑ 1966
067-098.jpg
067-098 ΜΑΝΗ - ΚΟΚΚΑΛΑ 1958
067-099.jpg
067-099 ΚΡΟΚΕΑΙ (ΛΕΒΕΤΣΟΒΑ) 1968
067-101.jpg
067-101 ΓΥΘΕΙΟ - ΧΑΡΤΗΣ
067-102.jpg
067-102 ΜΑΝΗ - ΚΟΚΚΑΛΑ 1958
067-104.jpg
067-104 ΓΥΘΕΙΟ - ΚΡΑΝΑΗ 1970
067-105.jpg
067-105 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 1970
067-106.jpg
067-106 ΛΑΚΩΝΙΑ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ (ΒΟΙΩΝ) 1910
067-107.jpg
067-107 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 1967
067-108.jpg
067-108 ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1960
067-109.jpg
067-109 ΓΥΘΕΙΟ - ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ 1950
067-110.jpg
067-110 ΓΥΘΕΙΟ 1920
067-111.jpg
067-111 ΛΑΚΩΝΙΑ - ΤΡΥΠΙ 1924
067-112.jpg
067-112 ΛΑΚΩΝΙΑ - ΤΡΥΠΙ 1924
067-113.jpg
067-113 ΛΑΚΩΝΙΑ - ΤΡΥΠΙ 1924
067-114.jpg
067-114 ΛΑΚΩΝΙΑ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ 1952
067-115.jpg
067-115 ΛΑΚΩΝΙΑ - ΓΕΦΥΡΑ ΕΥΡΩΤΑ ΣΚΑΛΑΣ 1960
067-116.jpg
067-116 ΓΥΘΕΙΟ - ΛΙΜΑΝΙ 1976