ΚΡΗΤΗ (81)
077-001.jpg
077-001 ΚΡΗΤΗ - ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ 1970
077-002.jpg
077-002 ΚΡΗΤΗ 1960
077-003.jpg
077-003 ΚΡΗΤΗ - ΥΔΡΟΦΟΡΑ 1960
077-005.jpg
077-005 ΚΡΗΤΗ - ΧΑΡΤΗΣ
077-006.jpg
077-006 ΚΡΗΤΗ - ΜΑΛΑΞΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ 1960
077-008.jpg
077-008 ΚΑΣΤΕΛΙ - ΛΙΜΝΗ 1960
077-009.jpg
077-009 ΚΡΗΤΗ - ΜΑΛΑΞΑ -ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1960
077-010.jpg
077-010 ΚΡΗΤΗ 1960
077-011.jpg
077-011 ΚΡΗΤΗ 1960
077-012.jpg
077-012 ΚΡΗΤΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ (ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ) 1970
077-013.jpg
077-013 ΚΡΗΤΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ (ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ) 1970
077-035.jpg
077-035 ΚΡΗΤΗ 1960
077-036.jpg
077-036 ΚΡΗΤΗ - ΧΩΡΙΚΟΣ ΛΥΡΑΡΗΣ 1950
077-037.jpg
077-037 ΚΡΗΤΗ - ΛΥΡΑΡΗΣ 1910
077-038.jpg
077-038 ΚΡΗΤΗ - ΛΥΡΑΡΗΣ 1950
077-039.jpg
077-039 ΚΡΗΤΗ 1950
077-040.jpg
077-040 ΚΡΗΤΗ - ΧΟΡΟΣ 1950
077-041.jpg
077-041 ΚΡΗΤΗ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1950
077-042.jpg
077-042 ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1950
077-043.jpg
077-043 ΚΡΗΤΗ 1950
077-044.jpg
077-044 ΚΡΗΤΗ - ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ 1696
077-045.jpg
077-045 ΚΡΗΤΗ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1950
077-046.jpg
077-046
077-047.jpg
077-047 ΚΡΗΤΗ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1950
077-048.jpg
077-048 ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ
077-049.jpg
077-049 ΚΡΗΤΗ -ΑΝΩΓΕΙΑ - Κ. ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ 1950
077-050.jpg
077-050 ΚΡΗΤΗ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1950
077-051.jpg
077-051 ΚΡΗΤΗ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1950
077-052.jpg
077-052 ΚΡΗΤΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΩΝ 1964
077-053.jpg
077-053 ΚΡΗΤΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΩΝ 1964
077-054.jpg
077-054 ΧΑΡΤΗΣ
077-055.jpg
077-055 ΧΑΡΤΗΣ
077-056.jpg
077-056 ΚΡΗΤΗ 1950
077-057.jpg
077-057 ΚΡΗΤΗ - ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ 1950
077-058.jpg
077-058 ΜΑΛΑΞΑ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1960
077-096.jpg
077-096 ΚΡΗΤΗ ΧΑΡΤΗΣ
077-097.jpg
077-097 ΚΡΗΤΗ ΧΑΡΤΗΣ
077-098.jpg
077-098 ΚΡΗΤΗ - ΑΝΔΡΑΣ 1958
077-099.jpg
077-099 ΚΡΗΤΗ - ΧΟΡΟΣ 1900
077-100.jpg
077-100 ΚΡΗΤΗ - ΓΕΡΟΝΤΕΣ 1958
077-101.jpg
077-101 ΚΡΗΤΗ - ΧΟΡΟΣ 1953
077-102.jpg
077-102 ΚΡΗΤΗ - ΧΟΡΟΣ 1953
077-103.jpg
077-103 ΚΡΗΤΗ - ΟΡΟΣ ΙΔΗ 1950
077-104.jpg
077-104 ΚΡΗΤΗ 1980
077-105.jpg
077-105 ΚΡΗΤΗ 1902
077-106.jpg
077-106 ΧΑΡΤΗΣ
077-107.jpg
077-107
077-108.jpg
077-108
077-109.jpg
077-109 ΚΡΗΤΗ - ΧΑΡΤΗΣ
077-110.jpg
077-110 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
077-111.jpg
077-111 ΚΡΗΤΗ - ΧΟΡΟΣ
077-112.jpg
077-112 ΚΡΗΤΗ - ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ 1961
077-113.jpg
077-113 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
077-114.jpg
077-114 ΚΡΗΤΗ - ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ
077-115.jpg
077-115 ΚΡΗΤΗ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ 1958
077-116.jpg
077-116 ΚΡΗΤΗ - ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1958
077-117.jpg
077-117 ΚΡΗΤΗ 1961
077-118.jpg
077-118 ΚΡΗΤΗ - ΑΡΜΕΓΜΑ ΑΙΓΩΝ 1964
077-119.jpg
077-119 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1900
077-120.jpg
077-120 ΚΡΗΤΙΚΟΣ - ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 1910
077-121.jpg
077-121 ΚΡΗΤΗ - ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ
077-122.jpg
077-122 ΚΡΗΤΗ - ΒΟΣΚΟΣ 1950
077-123.jpg
077-123 ΚΡΗΤΗ - ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΓΙΑΚΠΗΣ 1905
077-124.jpg
077-124 ΚΡΗΤΗ - ΘΕΡΙΣΣΟΣ - Κ. ΜΑΝΟΣ 1900
077-125.jpg
077-125 ΚΡΗΤΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΞΙΓΚΗΣ 1905
077-126.jpg
077-126 ΚΡΗΤΗ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ 1905
077-127.jpg
077-127 ΚΡΗΤΗ - ΘΕΡΙΣΣΟΣ - ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1905
077-128.jpg
077-128 ΚΡΗΤΗ 1905
077-129.jpg
077-129 ΚΡΗΤΗ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ 1905
077-130.jpg
077-130 ΗΠΕΙΡΟΣ - ΣΩΜΑ ΓΟΒΑΤΖΗΔΑΚΗ 1905
077-131.jpg
077-131 ΑΡΚΑΔΙΑ - ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ 1905
077-132.jpg
077-132 ΚΡΗΤΗ - ΘΕΡΙΣΣΟΣ 1905
077-133.jpg
077-133 ΚΡΗΤΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΔΙΑΝΟΣ 1905
077-134.jpg
077-134 ΦΑΙΣΤΟΣ 1950
077-135.jpg
077-135 ΚΡΗΤΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 1950
077-136.jpg
077-136 ΚΡΗΤΗ - ΓΑΜΗΛΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 1950
077-137.jpg
077-137 ΚΡΗΤΗ - ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 1950
077-138.jpg
077-138 ΚΡΗΤΗ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ 1950
077-139.jpg
077-139 ΚΡΗΤΗ - ΝΕΑΡΟΣ ΒΟΣΚΟΣ 1950
077-140.jpg
077-140 ΚΡΗΤΗ - ΜΟΥΣΙΚΟΙ 1950
077-141.jpg
077-141 ΚΡΗΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 1950