ΠΟΝΤΟΣ (58)
101-002.jpg
101-002 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΓΕΦΥΡΑ ΖΑΝΟΥ 1908
101-017.jpg
101-017 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 1907
101-019.jpg
101-019 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 1902
101-020.jpg
101-020 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΤΑΞΙΜ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 1904
101-021.jpg
101-021 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΟΙΤΩΝΕΣ 1908
101-022.jpg
101-022 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΛΙΜΑΝΙ 1904
101-023.jpg
101-023 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΣΕΡΑ 1902
101-024.jpg
101-024 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1904
101-025.jpg
101-025 ΡΟΔΑΙΣΤΟΣ 1910
101-028.jpg
101-028
101-030.jpg
101-030 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 1902
101-037.jpg
101-037 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 1880
101-038.jpg
101-038 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 1840
101-039.jpg
101-039 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΛΑΖΩΝ 1907
101-042.jpg
101-042 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΤΕΛΩΝΕΙΟ 1904
101-058.jpg
101-058 ΚΑΡΣ - ΓΕΦΥΡΑ 1902
101-060.jpg
101-060 ΠΟΝΤΟΣ
101-061.jpg
101-061 ΠΟΝΤΟΣ - ΧΑΡΤΗΣ
101-063.jpg
101-063 ΠΟΝΤΟΣ - ΧΑΡΤΗΣ
101-064.jpg
101-064
101-065.jpg
101-065 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - 1902
101-066.jpg
101-066 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΪΝΤΑΝ 1902
101-067.jpg
101-067 ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ 1902
101-070.jpg
101-070 ΠΟΝΤΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ 1904
101-071.jpg
101-071 ΠΟΝΤΟΣ - ΜΟΝ ΑΓ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑ 1902
101-072.jpg
101-072 ΕΡΖΕΡΟΥΜ - ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΠΟΛΗ 1903
101-073.jpg
101-073 ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ 1902
101-074.jpg
101-074 ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ 1902
101-075.jpg
101-075 ΠΛΑΤΑΝΑ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ 1901
101-076.jpg
101-076 ΠΟΝΤΟΣ - ΕΝΟΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΩΝ ΚΡΩΜΝΗΣ 1902
101-077.jpg
101-077 ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 1902
101-078.jpg
101-078 ΣΙΝΩΠΗ 1905
101-079.jpg
101-079 ΣΙΝΩΠΗ 1880
101-080.jpg
101-080 ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ - ΤΟΠ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 1903
101-081.jpg
101-081 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΝΑΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 1903
101-082.jpg
101-082 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΤΟΠ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 1903
101-083.jpg
101-083 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΤΟΠ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ 1902
101-084.jpg
101-084 ΑΜΙΣΟΥ - ΕΚΚΛ ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1902
101-085.jpg
101-085 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1902
101-086.jpg
101-086 ΠΟΝΤΟΣ - ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΙΜΕΡΑΣ 1902
101-087.jpg
101-087
101-088.jpg
101-088
101-089.jpg
101-089 ΑΜΑΣΣΕΙΑ - ΑΠΟΨΗ 1910
101-090.jpg
101-090
101-091.jpg
101-091 ΠΡΟΥΣΣΑ 1900
101-092.jpg
101-092 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΤΟΠ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ 1910
101-093.jpg
101-093 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 1780
101-094.jpg
101-094 ΣΙΝΩΠΗ 1780
101-095.jpg
101-095 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 1840
101-096.jpg
101-096 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 1840
101-097.jpg
101-097 ΤΑΡΣΟΥΣ - ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1910
101-098.jpg
101-098 ΠΟΝΤΙΟΣ ΑΝΤΑΡΤΗΣ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1916-1923
101-099.jpg
101-099 ΠΟΝΤΙΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ 1916-1923
101-100.jpg
101-100 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ - ΚΕΜΕΝΤΖΗΣ
101-101.jpg
101-101
101-102.jpg
101-102 ΠΟΝΤΟΣ - ΧΑΡΤΗΣ
101-104.jpg
101-104 ΠΡΟΥΣΣΑ 1820
101-105.jpg
101-105 ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ 1910