ΠΗΓΕΣ - ΥΔΡΟΦΟΡΟΙ - ΝΕΡΟΥΛΑΔΕΣ (67)
304-001.jpg
304-001 ΒΛΑΧΙΣΣΕΣ ΣΤΟΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ 1927
304-002.jpg
304-002 0
304-003.jpg
304-003 0
304-004.jpg
304-004 0
304-005.jpg
304-005 ΗΠΕΙΡΟΣ 1961
304-006.jpg
304-006 0
304-007.jpg
304-007 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΓΑΣΤΟΥΡΙ 1935
304-008.jpg
304-008 0
304-009.jpg
304-009 ΛΕΥΚΑΔΑ - ΥΔΡΟΦΟΡΑ 1964
304-010.jpg
304-010 ΛΕΥΚΑΔΑ - ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1954
304-011.jpg
304-011 0
304-012.jpg
304-012 0
304-013.jpg
304-013 0
304-014.jpg
304-014 0
304-015.jpg
304-015 0
304-016.jpg
304-016 0
304-017.jpg
304-017 0
304-018.jpg
304-018 ΠΑΡΟΣ - ΒΡΥΣΗ 1958
304-019.jpg
304-019 ΣΥΡΟΣ - ΑΝΩ ΠΟΛΗ 1950
304-020.jpg
304-020 ΣΚΥΡΟΣ - ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΣΤΑΜΝΑ 1934
304-021.jpg
304-021 ΧΙΟΣ - ΠΥΡΓΙ - ΓΥΝΑΙΚΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ 1930
304-022.jpg
304-022 0
304-023.jpg
304-023 0
304-024.jpg
304-024 0
304-025.jpg
304-025 ΡΟΔΟΣ - ΕΜΠΟΝΑ 1961
304-026.jpg
304-026 ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 1935
304-027.jpg
304-027 .
304-028.jpg
304-028 0
304-029.jpg
304-029 0
304-030.jpg
304-030 0
304-031.jpg
304-031 0
304-032.jpg
304-032 0
304-033.jpg
304-033 0
304-034.jpg
304-034 ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΗΓΑΔΑ - ΟΔΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 1920
304-035.jpg
304-035 0
304-036.jpg
304-036 0
304-037.jpg
304-037 0
304-038.jpg
304-038 0
304-039.jpg
304-039 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΝΕΡΟΥΛΑΣ 1900
304-041.jpg
304-041 0
304-042.jpg
304-042 0
304-043.jpg
304-043 0
304-044.jpg
304-044 0
304-045.jpg
304-045 0
304-046.jpg
304-046 ΚΡΗΤΗ - ΥΔΡΟΦΟΡΑ 1960
304-047.jpg
304-047 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΥΔΡΟΦΟΡΟΙ 1900
304-048.jpg
304-048 0
304-049.jpg
304-049 0
304-050.jpg
304-050 0
304-051.jpg
304-051 0
304-052.jpg
304-052 0
304-053.jpg
304-053 0
304-054.jpg
304-054 0
304-056.jpg
304-056 0
304-057.jpg
304-057 0
304-058.jpg
304-058 0
304-059.jpg
304-059 0
304-060.jpg
304-060 0
304-061.jpg
304-061 0
304-062.jpg
304-062 0
304-063.jpg
304-063 .
304-064.jpg
304-064 0
304-065.jpg
304-065 0
304-066.jpg
304-066 0
304-067.jpg
304-067 ΣΚΥΡΟΣ - ΥΔΡΟΦΟΡΑ 1961
304-068.jpg
304-068 0
304-069.jpg
304-069